top of page

דירת AirB&B עם צמחית פנים בתחזוקה נמוכה

אחרי שנים רבות בעיר הגדולה, עזבו שולמית ורם את תל-אביב ועברו לגור בצפון הארץ. הגעגועים לעיר ולחברים שהשאירו בה וכן ביקורים תכופים לצורכי עבודה הביאו אותם להחליט לרכוש דירה שתהיה עבורם בית כאשר הם בעיר, ולהשכירה לתקופות קצרות דרך Airbnb. בתור מי שבעצמם אוהבים צמחים – הם ביקשו להוסיף לדירה צמחיה לטובת האסתטיקה, אך גם לתחושה החמימה והביתית של האורחים. אבל כיצד מגדלים צמחים בבית שדייריו מתחלפים באופן תדיר, מבלי להחליף את הצמחים באותו הקצב? הגדרנו, כי מי שתטפל בצמחים תהיה מישהי קבועה אשר תבקר בדירה לענייני התחזוקה השוטפת וסידור הדירה, והתבססנו על ההנחה שהיא תבקר בדירה אחת לשבועיים. בהתאם בנינו תוכנית צמחים לדירה ויישמנו אותה. ב-11 מטר של אדניות המקיפות את הדירה משלושה כיווני אוויר - שתלנו סוקולנטים בכל הצורות והצבעים; בפנים הדירה שילבנו צמחיה לפי עקרונות לגידול צמחיה בתחזוקה נמוכה. כחצי שנה אחרי היישום התפרסם הפרויקט בכתבה הזו ב-Ynet עיצוב ואדריכלות, כולל פירוט העקרונות והשיטות שהשתמשנו בהן.

bottom of page