top of page

דירת קבלן בגי תקווה שהפכה לבית של יעל

עוד לפני שקיבלה את דירתה, עמלה יעל בשנתיים האחרונות להפוך את דירת הקבלן בפרויקט המגורים החדש - לבית עבורה ועבור משפחתה. היא תכננה מחדש את החלל, בליווי מעצבת הפנים לירון גונן, הוסיפה נגרות,  צבעים ויצירות, וביטאה את טעמה האישי. בכניסה לבית יצרה קליניקה המופרדת מן הדירה, גם אותה הפכה ליפה ונעימה. אחת ההמלצות של מעצבת הפנים הייתה להוסיף צמחיה - וכך הגיעה אליי יעל. בפגישותינו עבדנו יחד, יעל ואני - תכננו, הזמנו וביצענו - עד שכל צמח הוצב בפינה המיועדת לו, בכלי, בצבע ובמיקום המדויקים לו, ובהרמוניה עם אוסף הפריטים והיצירות בבית. 

הקיר הכחול הופיעה בכתבה הזו ב-Ynet עיצוב; והדירה כולה בכתבה הזו ב-Ynet Plus.

bottom of page