top of page

נעים מאוד, איך אני יכולה לעזור?

עיצוב עם צמחים הוא ביופילי (Biophilic design), בר השגה (affordable) ובר קיימא (sustainable), ונותן ערך עיצובי גבוה ביחס להשקעה (value for money), ביחס לשכבות אחרות בעיצוב החלל. הוא עושה שימוש בחומרים הטבעיים בעולם, ללא תהליכי ייצור, ללא דלדול משאבים, אפס פסולת במקור, אינו מזהם את האוויר ואף מנקה אותו מרעלים (מחקר NASA). הוא ניתן לריבוי אינסופי ובו בזמן הינו תמיד ייחודי וחד-פעמי. הוא תהליכי, לימודי, ניסויי, מזמין משחק ותנועה. התוצר העיצובי שלו שונה מכל אובייקט עיצובי אחר בטקסטורות, בצבעים, ביכולת ההשתנות שלו, ויכולתו להגיב לאדם ולמעשה – להיות במערכת יחסים. 

bottom of page